Търсене в този блог

събота, 21 ноември 2020 г.

Примерни корекционни игри за хиперактивни деца

 


Игри за развитие на вниманието

„Последният мохикан“

Тази игра е добре да се проведе след като дадем на детето знания за индянците. Обсъдете основните характеристики на индиянците: близостта им с природата, умението да чуват и виждат всичко, което произтича около тях. Особено внимателни са индиянците, когато тръгват на лов или „отбиват вражеските набези“. От това, какво ще забележат по време на лов, ще различат ли шумовете, може да зависи тяхното благополучие. След това, когато игровата мотивация е създадена, предложете на детето да бъде такъв индиянец. Нека то да затвори очи и да се постарае да чуе всички звуци в стаята и извън нея. Попитайте го за произхода на тези звуци.

Забележка. За да бъде по-интересно, може специално да се организират някои шумове и звуци. Почуквайте по различни предмети в стаята, затръшнете варатата, смачкайте вестник и т. н.

 

„Коректор“

Децата обичат тази игра, защото тя им дава възможност да почувстват себе си възрастни и важни. Като начало е нужно да им объясните смисъла на непознатата дума „коректор“. Припомнете с детето неговите любими книги и детски списания. Срещало ли е в тях някога грешки? Разбира се не, ако става въпрос за добро издателство. А авторите също могат да допускат грешки. Човекът, който се занимава с тяхното изправяне се нарича коректор. Предложете на детето да поработи на такава отговорна длъжност.

Вземете стара книга или списание, където има голям текст. Договорете се с детето за това, коя буква днес ще бъде условно „неправилна“, тоест коя буква то ще зачерква. След това изберете фрагмент от текста или засечете време за работа (не повече от десет минути). Когато това време свърши или е коригиран целият избран откъс, проверете текста. Ако вашият син или дъщеря  действително са зачеркнали всички нужни букви, то обазателно го похвалете.

Ако вашият „коректор” е допуснал пропуски или грешки, не се огорчавайте – то има в какво да се осъвършенства! Вземете лист с квадратчета и му начертайте координатна система. По вертикалната ос отбележете толкова квадратчета, колкото грешки е допуснало детето. Когато проведете тази игра повторно, то на същия чертеж отбележете следващото количество грешки. Съединете получените точки. Ако кривата се спуска надолу, значи, вашето дете днес е работило по-внимателно, отколкото по-рано. Порадвайте се заедно с него на това събитие!

Забележка. Желателно е описаната игра да се провежда с невнимателното дете системно. Тогава тя ще стане ефективен инструмент, способен да отстрани този недостатък. Ако вашето дете вече се справя без труд със заданието, то можете да усложните играта по следния начин. Първо, може да предложите на коректора да зачеркне не една буква, а три, при това по три различни способи. Така, например, буквата „М“ трябва да се зачеркне, буквата „С“ да се подчертае, а „И“ да се загради с кръгче. Второ, може да внесете шумови пречки, които да отвличат детето от работата над заданието.

„Учител“

Тази игра навярно ще се понрави на тези, които вече учат в училище, особено в началните класове. В тази възраст децата лесно се отъждествяват с учителите си, желаят да бъдат на неговото място.

Докато при вас е обратно, налага се да се представитекато небрежен ученик и да се подготовите за урока, като препишете няколко изречения от книга. При това трябва да допуснете в своя текст няколко грешки. По-добре да не правите пунктуационни грешки, тъй като детето може и да не знае някои правила. Затова можете да пропускате букви, да променяте окончания, да не съгласувате съществителни и прилагателни по род и число. Нека детето влезе в ролята на учителя и да провери вашата работа. Когато намери всички грешки, му предложете да ви пише оценка. Бъдете морално готови, че вашият син или дъщеря с нескрита радост ще ви постави двойка.
Забележка. Ако почеркът ви е неразбираем, то по-добре напечатете текста с грешките или го напишете с печатни букви.

 

Игри за развитие на мисленето

„Само за едно“
Тази игра може да изглежда скучновата, от гледна точка на възрастните, но децата я обичат много.

Предложете на детето да избере една любима играчка. След това му обяснете правилата. В тази игра може да се говори само за едно – за избраната играчка. При това говори само този, у чиято ръка е играчката. Трябва да се каже само едно изречение, описващо тази играчка като цяло или някакви нейни детайли. След това тя се предава на друг играч. Тогава той казва своето изречение за същия предмет. Обърнете внимание да не се повтаря вече казаното и да не се правят отвлечени изказвания, като  фрази от типа: „А аз  видях у баба подобна…“. За такива изказвания се дават наказателни балове. А играч, набрал три такива бала, отпада! Начисляват се наказателни балове за повторение на нещо казано и за играч, който отговаря, когато не му е ред.

Забележка. Добре е да се зададе време. Например, ако след изтичане на десет минути никой от участниците не е набрал три наказателни бала, то играта пропада. Постепенно тя може да се усложнява, избирайки в качеството на неин обект не играчка, а по- прост предмет,  които няма много признаци. Ако можете да описвате достатъчно дълго предмети, като молив например, то смело смятайте, че сте достигнали с детето си определени висоти!

„Улови – не улавай“
Правилата на тази игра приличат на всички известни способи за игра на  „Може – не може“. Просто се променят условията, при които детето може да лови топката и при които – не. Например, в тази игра се договаряте с детето, че ако хвърляйки му топката произнасяте дума, отнасяща се до растение, то може да я улови. Ако думата не се явява растение, то детето отбива топката. Например, като условие може да се назовават „Мебел – не мебел“. Аналогични варианти са „Риба – не риба“, „Транспорт – не транспорт“, „Лети – не лети“ и множество други. Количеството на избираемите условия на играта зависи само от вашата фантазия. Ако тя изведнъж секне, предложете на детето само да избере условие, тоест категория думи, при които то няма да лови. Децата понякога дават съвършено свежи и творчески идеи!

Забележка. Както, вероятно, сте забелязали, тази игра развива не само вниманието, но и способността за обобщаване, скоростта за обработка на слухово възприета информация. Затова с цел интелектуалното развитие на детето, постарайте се категориите на тези понятия да бъдат разнообразни и да засягат различни сфери, а да не се ограничават с битови и често използувани думи.


четвъртък, 1 октомври 2020 г.

5 етапа на адаптация към детската градина


 Етапите на адаптация към детската градина много приличат на етапите, през които минаваме, когато загубим нещо или някой важен в живота си. И това е така, защото, тръгвайки на градина, детето губи досегашния си начин на живот.

Добре е да разбираме какво се случва с него през този период, за да можем да му помогнем да се справи по-успешно.

 Първи етап: шок, отрицание.

Децата обикновено се съпротивляват: „Не, няма да ходя на градина!“.

Това е естествена и нормална реакция.

 Втори етап: детето разбира, че детската градина е неизбежна.

В този момент обикновено се проявява агресия. Детето може да ни отблъсква, да бута, да плюе, да удря майка си, другите деца, учителя. Тази агресия всъщност е насочена към това, което се случва с него.

Трети етап: детето започва да се пазари.

Ако вече говори, то започва да задава въпроси: А не може ли да идвам с теб на работа? А не може ли да не ходиш на работа и да ме гледаш? А може ли да остана с баба?

Ако все още не говори, може да се проявят психосоматични симптоми – температура, болки в корема.

 Четвръти етап: тъга.

Тъга, дори мъка, проявяваща се в проливни и горчиви сълзи. Детето страда, оплаква промяната и новия свят, в който се налага да бъде далеч от дома и мама.

 Пети етап: смирение и приемане.

Детето започва да открива положителните страни на детската градина.

Всяко дете минава през тези етапи, но при някои те протичат по-тежко. Детето може да се задържи на определени състояния – агресия или плач, а може и да премине през всички тях по няколко пъти, за дълъг период от време.

За да помогнем, е важно:

  • да разбираме какво се случва с детето в конкретния момент;
  • да запазваме спокойствие, защото съзнаваме, че това е определен период, който ще отмине.

 От какво зависи кога и как детето ще се справи?

От неговия темперамент. Ако детето е интровертно, то задържа емоциите в себе си и когато стигне до етапа на пазаренето, просто може да промени поведението си, да експериментира: Какво ще стане, ако стана по-послушен? Дали тогава ще ме оставят вкъщи?

 Кога родителите трябва да се тревожат?

Ако детето „заседне“ в един от етапите (например в агресията) и не успява да премине към следващия.

Как можем да помогнем в такъв случай?

Да му предоставим възможност да изрази тази агресия, а не да го принуждаваме да я скрие в себе си. Това не означава, че може да удря мама или другите деца, но можем да му поставим граници на позволеното – може да удря възглавницата, да повика, да скача върху нещо меко.

 Важно е да вярвате, че детето ви е достатъчно силно и ще се справи. Ако проявявате съмнение, тревога, притеснение – то ще усети и ще реагира спрямо вашата представа за него.

Източник: Анна Быкова, Фрагмент онлайн-курса “Дела САДовыe"

събота, 5 септември 2020 г.

Тест "Нуждае ли се детето ми от логопед"?

ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НУЖДИТЕ НА ДЕТЕТО ОТ КОНСУЛТАЦИЯ С ГОВОРЕН ТЕРАПЕВТ /ЛОГОПЕД/  ВЪВ ВЪЗРАСТТА ОТ 1 ДО 6 ГОДИНИ

Моля попълнете тази част от формуляра, която се отнася до навършената календарна възраст на детето Ви:

До края на 1-вата година (12 месеца)

Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, моля маркирайте!

Не гука в края на 3-тия месец

Не произнася верига от срички в края на 6-тия месец – липсва лепетна реч

Не се усмихва, когато му се говори 

Не звукоподражава на различни шумове от близко битово обкръжение (как бръмчи мотора и др.) и/или животни в края на 9-тия месец

Не търси познат човек или предмет при назоваване в края на 12-тия месец

Не прави опити за продуциране на кратки думи и звукоподражания в края на 12-тия месец

Не разбира прости инструкции от типа „ела”, „дай”, „махни за довиждане” и др.

Не играе различно с различни играчки – стереотипност в игрите

Не се радва при похавала или когато изпълни задача

Не може да постави две кубчета едно над друго

Не пристъпва самостоятелно или с опора

Не изпълнява поръчки по словесни указания

До края на 2-рата година (24 месеца)

Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, моля маркирайте!

Не може да се качва и слиза по стълби с опора

Не влиза във взаимодействие с деца

Не чертае вертикални и хоризонтални линии по подражание

Служи си с по-малко от 10 осмислени думи

Не говори

Не изпълнява добре поръчки

Не може да държи молив и да оставя следи 

Не се опитва да бъде самостоятелно

Не поддържа стабилен очен контакт при общуване

Не проявява интерес към връстници

Не използва играчките по предназначение

До края на 3-тата година (36 месеца)

Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, моля маркирайте!

Не имитира възрастните и другарчетата си

Има ограничен диапазон от емоции, които изразява

Не може лесно да се отдели от родителите си

Не следва инструкция от три-четири части 

Не разпознава и идентифицира  познати обекти и картини

Не разбира по-голяма част от изреченията 


Не разбира смисъла на предлозите „на”, „в”, „зад” 


Не използва изречения с дължина 3-4 думи 


Не може да каже своето име, възраст и пол 


Не използва местоимения (аз, ти, мен, ние, те) 


Не образува правилно някои форми на множествено число 


Непознатите не разбират по-голяма част от речта му 


Не държи молива в правилната позиция за писане 


Не може да отвива и завива капачка на буркан, болтчета и винтове 


В игрите си не се вживява в роля


Не може да разкаже свързана история от няколко изречения

До края на 4-тата година (48 месеца)

Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, моля маркирайте!

Не може да хвърли топка над главата си 

Не може да подскача на място 

Не може да кара колело на три колела

Не може да хване тебешир между палеца и пръстите 

Трудно драска 

Не може да сглоби 4 блокчета на конструктор 

Продължава да плаче и хленчи когато родителите ги няма 

Не демонстрира интерес към интерактивни игри 

Игнорира присъствието на деца 

Не разговаря с други хора освен с членовете на семейството 

Не играе измислени игри 

Съпротивлява се при обличане/събличане, лягане, ходене до тоалетна 

Въргаля се по земята без контрол когато ядосано или оттегчено 

Не може да прерисува кръг 

Не използва изречения с повече от три думи 

Не използва мен и теб правилно 

Демонстрира сериозна загуба на умения, които вече е придобило

До края на 5-тата година (60 месеца)

Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, моля маркирайте!

Има плахи и боязливи действия 

Много е агресивно 

Не може да се отдели от родителите, силно протестира 

Лесно се разсейва и трудно се концентрира върху определена дейност за повече от 5 минути 

Не показва голям интерес да играе с деца 

Отказва да отговаря на въпроси или отговаря вяло и кратко 

Рядко използва фантазия или имитация когато играе 

През по-голяма част от времето е тъжно 

Не се въвлича в различни дейности 

Избягва възрастните и децата 

Не демонстрира широк спектър от емоции 

Има проблеми при хранене, обличане или ходене до тоалетна 

Не може да разграничи реалност от фантазия 

Изглежда ненужно пасивно 

Не може да разбира инструкции от две части, в които има предлог („Сложи куклата на леглото и сложи топката под масата”.) 

Не може да каже правилно първото и фамилното си име 

Не употребява правилно множествено число и минало време 

Не разказва за преживяното през деня и за своите емоции 

Не може да построи кула от 6-9 части 

Не държи правилно тебешир или пастел 

Трудно се съблича 

Не може да си мие зъбите 

Не може да си мие и изтрива ръцете 

Демонстрира сериозна загуба на умения, които вече е придобило

Има неправилно звукопроизношение, говори неясно

До края на 6-тата година (72-ри месец)

Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, моля маркирайте!

Затруднява се да разкаже 3 до 5 епизода от една случка

Изразява се с прости изречения

Има беден речник

Не може да определи начало и край на разказ

Не може да обясни значението на дума

Не използва правилно понятията за време -  вчера, днес, утре

Не пита за значението на непознати думи

Не отговаря на въпрос „Защо...?”

Не може да води диалог

Затруднява се да определи местоположение и посока

Детето има звукопроизносителни проблеми, които не се компенсират с израстването

Има проблеми в движенията и координацията – несръчно, тромаво, трудно пази равновесие. Доста по-късно в сравнение с връстниците си се научава да бяга, катери, кара колело

Трудно запомня детски рими и песни

Бързо забравя случки и разкази

Не може да преразказва логично и хронологично случки от ежедневието

Проблеми във фината моторика – изостава спрямо другите деца в уменията за самообслужване( все още изпитва затруднения при обличане и закопчаване на копчета, обуване на обувки, връзване на връзки, въпреки усилията на възрастните), не владее добре фините движения на пръстите на ръцете си

Трудно се справя или изобщо не умее да рисува хора, дървета и къщи

Има проблеми с вниманието, трудно се концентрира, лесно се разсейва от външни дразнители, привлича го всичко наоколо

Трудно разпознава социалните ситуации – има трудности или не може да разбере какво  е отношението на другите към него, не разбира езика на тялото


Наблюдава се свръхактивност – детето трудно седи на едно място, непрекъснато се движи, не довършва нещата, които започва


Неспособност да следва указания. Често не успява да изпълни инструкция, която изисква няколко последователни действия


Не може да запомни трайно цифри и букви


ДАННИ ЗА ДЕТЕТО:

Име и фамилия:

Рождена дата: 


Особености, свързани с бременност и раждане на майката:


Среда, в която се отглежда детето (членове семейство, институция, разведени родители, многодетно семейство и др.): 

Възраст на проговаряне /първи осмислени думи/: 

Възраст на самостоятелно прохождане: 

Посещава ли детето ясла/детска градина: 

Има ли някакви заболявания: 

Има ли проблем със сън, апетит: 

Има ли близки родственици, които да са късно проговорили или да са имали някакви езико-говорни проблеми: 


Мобилен номер на родител за контакт:  Изпратете попълненият тест на sivvenafoundation@gmail.com и до няколко работни дни очаквайте отговор с резултат от теста и препоръки от специалист ЛОГОПЕД!